Hotline HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@adobecloud.com.vn

Lưu ý

Bắt đầu vào tháng 4 năm 2017, tất cả khách hàng nhóm Continuous sẽ được nâng cấp chuyển đổi từ version 15.xx đến 17.xx sau khi bản vá được triển khai. Sẽ không có thay đổi đối với khách hàng Classic track hoặc phiên bản cũ hơn như Acrobat/Reader XI.

Sẽ thay đổi những gì?

Số phiên bản mới sẽ xuất hiện trên màn hình giao diện, truy vấn MSI, các phiên bản tệp ARP, DLL, Hộp thoại About và phiên bản ứng dụng (dành cho Mac). SCCM / Casper cũng sẽ bắt đầu báo cáo phiên bản mới. Nếu có bất kỳ tập lệnh kiểm tra phần mềm nào kiểm tra số phiên bản, họ sẽ bắt đầu báo cáo phiên bản 17.xx.

Không thay đổi

Tất cả mọi thứ khác như: đường dẫn cài đặt, đường dẫn dữ liệu ứng dụng, đường dẫn plist, điều khiển ActiveX, danh mục SCUP, SCCM vv. Ngoài ra, bất kỳ cài đặt ưa thích & plugin của bên thứ ba được cài đặt sẽ hoạt động theo nguyên trạng.

Các phương pháp triển khai sẽ vẫn như cũ. Đây là một bản vá tiêu chuẩn, chỉ là phiên bản chính của sản phẩm sẽ thay đổi. Các bản vá lỗi sẽ tiếp tục được cập nhật. Vì vậy, bạn sẽ có thể áp dụng các bản vá 17.xx trên bất kỳ phiên bản 15.xx. Tương tự, nếu chúng tôi phát hành phiên bản 17.1.x, bạn sẽ có thể áp dụng bản vá trên bất kỳ phiên bản 15.xx và 17.x nào thấp hơn 17.1.x.

Những thứ khác cần lưu ý:

Không thay đổi trong ‘Tên’ trong LWS.
Không thay đổi công cụ Acrobat Cleaner
Dòng lệnh cài đặt và vá lỗi không thay đổi.
Đối với triển khai tùy chỉnh, tùy chỉnh sẽ vẫn không bị ảnh hưởng bởi cập nhật 15.xx đến 17.xx.

Các tính năng tổng quát trong bản Acrobat DC 2017

Adobe Acrobat 2017 hoàn toàn mới là phiên bản vĩnh viễn mới nhất của Acrobat. Đó là giải pháp desktop hoàn chỉnh để làm việc với các tài liệu PDF. Nó đơn giản hóa công việc hàng ngày PDF và bao gồm nhiều cải tiến năng suất khi làm việc với các tệp PDF từ máy tính để bàn của bạn.

  • Dễ dàng so sánh các files
  • Giao diện theo TAB để xem nhiều tệp PDFs
  • Tạo danh sách đầu dòng mới (Create new bulleted lists)
  • Dễ dàng quét sang PDF (Easier scan to PDF)
  • Dùng ID kỹ thuật số (Use digital IDs)
  • Cải thiện công cụ tìm kiếm (Improved tools search)
  • Cho phép thay đổi giao diện UI
  • Ghi chú nâng cao (Enhanced commenting)
  • Vẽ bằng cách sử dụng DirectInk (Draw using DirectInk)
  • Xem trước file (Preview files)

Tong_quan_ve_tinh_nang_moi_trong_Acrobat_2017

Nguồn: Adobe Acrobat