Hotline HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@adobecloud.com.vn

Chính sách cấp phép bản quyền Acrobat

Tìm hiểu chính sách cấp phép cho phần mềm Acrobat để Mua, quản lý và triển khai các sản phẩm Acrobat toàn bộ tổ chức của bạn – một cách thuận tiện, phù hợp với ngân sách của bạn. Adobe cấp phép cho khách hàng theo số lượng (mua lẻ hoặc nhiều), đối tượng sử dụng...

PACISOFT trở thành đối tác vàng của Adobe

Adobe Gold Partner có lợi ích gì? Với việc chính thức trở thành đối tác Vàng (Gold Partner) của Adobe về mảng Adobe Creative Cloud, Acrobat ở Việt Nam, giúp PACISOFT gặt hái được nhiều thành công hơn nữa với các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ trên nền tảng công nghệ...