Hotline HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@adobecloud.com.vn

Nếu bạn không còn có đĩa cài đặt Acrobat DC, Acrobat XI, hay Acrobat X, bạn có thể tải về cài đặt thay thế từ trang này.

Download Acrobat DC

Acrobat DC vĩnh viễn hoặc CC subscription (thuê bao)
  • Nếu bạn có bản Acrobat DC subscription hoặc đã mua Acrobat DC trong chương trình VIP program, tới trang download Acrobat DC (Continuous).
  • Nếu bạn đã download Acrobat DC thông qua Creative Cloud membership, cách tốt nhất để cài đặt lại là với các gói Creative Cloud desktop app.
Acrobat DC serial number

Nếu bạn đã mua và có Acrobat DC serial number, sau khi download các gói cài đặt bên dưới. Bạn cần kích hoạt Acrobat với số serial number để hoàn tất việc cài đặt.

Chú ý: Để tìm số Serial Number, login vào  Adobe ID account. hoặc xem tại Find your serial number.

Acrobat Pro DC installer

Operating System Download link (Multilingual installer*)
Windows File 1 of 1 (671 MB)
Mac OS File 1 of 1 (589 MB)

Acrobat Standard DC installer

Operating System Download link (Multilingual installer*)
Windows File 1 of 1 (671 MB)
Mac OS Not available

Download Acrobat XI, Acrobat X

Bạn cần số Acrobat serial number để hoàn tất cài đặt.

Acrobat XI Pro installer

Languages Windows Mac OS
English—Universal

English—Middle Eastern Arabic

English—Middle Eastern Hebrew

Japanese

Danish

Dutch

Finnish

French

French—North Africa

German

Italian

Norwegian

Portuguese—Brazil

Spanish

Swedish

Czech

Hungarian

Polish

Russian

Turkish

Ukrainian

Chinese Simplified

Chinese Traditional

Korean

Slovak

Slovenian

File 1 of 1 (501 MB,
Multilingual installer)
File 1 of 1 (580 MB)

Acrobat XI Standard installer

Languages Windows Mac OS
English—Universal

English—Middle Eastern Arabic

English—Middle Eastern Hebrew

Japanese

Danish

Dutch

Finnish

French

French—North Africa

German

Italian

Norwegian

Portuguese—Brazil

Spanish

Swedish

Czech

Hungarian

Polish

Russian

Turkish

Ukrainian

Chinese Simplified

Chinese Traditional

Korean

Slovak

Slovenian

File 1 of 1 (392 MB,
Multilingual installer)
Not available

Acrobat X Pro installer

Languages Windows Mac OS
English

French

German

File 1 of 1 (465 MB) File 1 of 1 (472 MB)
Japanese File 1 of 1 (454 MB) File 1 of 1 (472 MB)
Spanish

Italian

Dutch

Portuguese—Brazil

File 1 of 1 (572 MB) File 1 of 1 (479 MB)
Swedish

Danish

Finnish

Norwegian

File 1 of 1 (570 MB) File 1 of 1 (478 MB)