Hotline HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@adobecloud.com.vn

Tìm hiểu chính sách cấp phép cho phần mềm Acrobat để Mua, quản lý và triển khai các sản phẩm Acrobat toàn bộ tổ chức của bạn – một cách thuận tiện, phù hợp với ngân sách của bạn.

Adobe cấp phép cho khách hàng theo số lượng (mua lẻ hoặc nhiều), đối tượng sử dụng (Business | Government | Education) và cách đóng gói –  thuê bao hàng tháng hoặc đóng gói vĩnh viễn, có chuyển đổi hay không.

 • Hiện tại Acrobat được đóng gói Elicense qua Internet, không cung cấp bất kỳ hộp, đĩa cài đặt
 • Giấy phép (License có 2 dạng) là Thuê bao 1-3 năm và Vĩnh Viễn
 • Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng

Tìm hiểu các chương trình cấp phép của Adobe/Acrobat

Đăng ký thuê bao và cấp phép có thời hạn

VIP: Flexible subscription licensing

Adobe Value Incentive Plan (VIP) là một chương trình cấp phép thuê bao với khả năng quản lý đơn giản và an toàn,  linh hoạt và mức giảm giá mà tăng lên khi bạn thực hiện mua hàng bổ sung. các thành viên đủ điều kiện có thể tiết kiệm hơn nữa với các VIP Select.

ETLA: Customized term licensing

Enterprise Term License Agreement (ETLA) lý tưởng cho việc triển khai lớn hơn giữa các tổ chức tập trung. Nhận được các dịch vụ điện toán đám mây và các dịch vụ máy tính để bàn và khả năng dự báo ngân sách qua mỗi chu kỳ ba năm,  thanhtoán hàng năm vào cùng một ngày mỗi năm.

Cấp phép vĩnh viễn

CLP: Budget predictability and incremental savings

Cumulative Licensing Program (CLP) cung cấp tiết kiệm thông qua một hai năm membership, và tiết kiệm hơn thông qua các đơn đặt hàng bổ sung số lượng.

TLP: No requirements, no contract

Transactional Licensing Program (TLP) không cần hợp đồng với Adobe hoặc membership. Cung cấp dễ dàng nhanh chóng và hiệu quả chi phí để thực hiện mua hàng một lần.

Xem các hình thức mua bản quyền theo file  PDF Download now

 

Tìm phương án tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn

Value Incentive Plan (VIP) Enterprise Term License Agreement (ETLA) Cumulative Licensing Program (CLP) Transactional Licensing Program (TLP)
Subscription (Thuê bao) Term (Có điều kiện) Perpetual (Vĩnh viễn) Perpetual (Vĩnh viễn)
Giấy phép thuê bao và cam kết lâu dài Cấp giấy phép có thời hạn theo thỏa thuận tùy chỉnh 3 năm Cấp giấy phép vĩnh viễn thông qua một thỏa thuận 2 năm Cấp giấy phép vĩnh viễn đối với các sản phẩm Desktop mua một lần – không có hợp đồng với Adobe
Sản phẩm áp dụng:
Creative Cloud for teams và Adobe Acrobat DC
Xem sản phẩm bên dưới
Sản phẩm áp dụng:
Adobe Creative Cloud for enterprise, Adobe Document Cloud và một số bản Desktop khác
Xem sản phẩm bên dưới
Sản phẩm áp dụng:
Acrobat DC và một số bản Desktop khác
Xem sản phẩm bên dưới
Sản phẩm áp dụng:
Acrobat DC và một số bản Desktop khác
Xem sản phẩm bên dưới
Thời hạn
1–3 years
Thời hạn
3 years
Thời hạn
2 years
Thời hạn
Không có
Giảm giá theo số lượng
Chỉ hiệu lực với VIP Select
Giảm giá theo số lượng
Tùy chỉnh dựa trên thỏa thuận thương lượng
Giảm giá theo số lượng
Tích lũy – có thể kéo dài giảm giá cho các chi nhánh và công ty con
Giảm giá theo số lượng
Không, nhưng dù tiết kiệm thời gian thông qua quản lý giấy phép
Quản lý giấy phép
Dễ dàng quản lý và triển khai thông qua  Admin Console
Quản lý giấy phép
Quản lý người dùng và cấp quyền qua Adobe Enterprise Dashboard
Quản lý giấy phép
Triển khai và quản lý thông qua Adobe Licensing Website (LWS)
Quản lý giấy phép
Triển khai và quản lý thông qua LWS
VIP Program Guide (PDF) ETLA Overview (PDF) CLP Program Guide (PDF) TLP Overview (PDF)

Sản phẩm áp dụng theo từng mô hình trên

Value Incentive Plan (VIP)
 • Adobe Creative Cloud All Apps
 • Adobe Creative Cloud Single App
 • Adobe Acrobat Pro DC with services
 • Adobe Acrobat  Standard DC with services
Enterprise Term License Agreement (ETLA)
 • Adobe Creative Cloud for enterprise
 • Adobe Document Cloud for enterprise — Premium
 • Adobe Document Cloud for enterprise — Pro
 • Adobe Document Cloud for enterprise — Standard
 • Adobe Captivate
 • Adobe Presenter
Cumulative Licensing Program (CLP) and Transactional Licensing Program (TLP)
 • Adobe Acrobat Pro DC desktop only
 • Adobe Acrobat Standard DC desktop only
 • Adobe Media Server family
 • Adobe Technical Communication Suite
 • Adobe Captivate
 • Adobe ColdFusion family
 • Adobe Contribute
 • Adobe Director
 • Adobe Flash Builder family
 • Adobe Font Folio
 • Adobe FrameMaker family
 • Adobe FreeHand
 • Adobe PageMaker Plus
 • Adobe Photoshop Elements
 • Photoshop and Adobe Premiere Elements
 • Premiere Elements
 • Adobe Presenter (licensed)
 • Adobe RoboHelp family