Hotline HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@adobecloud.com.vn

Nếu bạn không còn giữ bộ cài của Acrobat 2017, bạn có thể tải các trình cài đặt thay thế từ trang này.

Bạn cần số sê – ri của chương trình Acrobat 2017 để hoàn tất quá trình cài đặt.

Để tìm số serial numbers, đăng nhập vào tài khoản Adobe ID account. Hoặc xem thêm Find your serial number.

Acrobat Pro 2017

For Windows For Mac OS
Download (585 MB, Multilingual installer*) Download (691 MB, Multilingual installer*)

Acrobat Standard 2017

For Windows For Mac OS
Download (585 MB, Multilingual installer*) Not available

* Multilingual installer; click here to see the list of supported languages

UE English

IE English

French

French Canadian

German

Japanese

Spanish

NA Spanish

Italian

Dutch

Swedish

Chinese Traditional

Korean

Czech

Polish

Russian